Henryk IV

Przedstawienie dyplomowe PWST
Sztuka na podstawie kroniki Williama Shakespeare'a, opisująca losy króla Henryka IV, władającego Anglią w latach 1399 – 1413