Zamek

Do nikomu nieznanej wsi, schowanej pod pierzyną śniegu, przybywa tajemniczy K., któremu zostały powierzone obowiązki geometry, lecz mieszkańcy wsi są bardzo niezadowoleni z jego przybycia. Ponad wsią góruje zamek spowity we mgle, a K. szybko orientuje się, że nic we wsi nie może się wydarzyć bez zgody zamieszkujących w nim urzędników działających z polecenia władcy. Od chwili przybycia do wsi, K. musi zmagać się z nieprzychylnością mieszkańców i urzędników, a cała sytuacja staje się z każdym dniem coraz bardziej absurdalna.
Fragmenty spektaklu: